Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


15.05.2007

Постанова № 86 - КІ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Кіровоградське ТУ


ПОСТАНОВА № 86 - КІ

м.Кіровоград

2007-05-15

Я, уповноважена особа Комісії, Масленніков Микола Олексійович – начальник Кіровоградського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який діє згідно Наказу №264-К від 05.09.2006р. ДКЦПФР, на підставі матеріалів справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні ВАТ «Паляниця», код ЄДРПОУ 00378767; юридична адреса: 25006, м.Кіровоград, вул. Шевченко, 60; п/р 26009301330301 в ПІБ м.Кіровоград, МФО 323301

ВСТАНОВИВ:

1. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента (зміни відбулись відповідно рішення прийнятого Наглядовою радою 04.04.2007р.) розміщена у стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.04.2007 року, з порушенням встановленого терміну, чим порушено ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та розділ ІІ гл.3 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за №97/13364. Факт вчинення зазначеного порушення підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 10.05.2007р. № 85 –КІ. Обставини, що пом`якшують відповідальність: не виявлено. Обставини, що обтяжують відповідальність: не виявлено. Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації застосувати до ВАТ «Паляниця» санкції у вигляді накладення штрафу у розмірі 2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 34,00 грн. 2. Суму штрафу, накладеного на ВАТ "Паляниця" перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок відділення державного казначейства за місцезнаходженням платника за балансовим рахунком 31112106700002 «Надходження до загального фонду Державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ 101, одержувач – УДК у м.Кіровограді, код одержувача – 24145329, банк одержувача – ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016 протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови направити протягом п’яти робочих днів в Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул.Леніна , 64/53 , кім. 602. 3. Копію цієї постанови направити протягом трьох днів: - особі, до якої застосована санкція. 4. Копію цієї постанови направити протягом п’яти днів: - в Управління правозастосування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством порядку. Застосування санкцій за порушення законодавства на ринку цінних паперів не звільняє юридичну особу від обов`язку усунути порушення законодавства.