Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.04.2008
Дата публікації 28.04.2008 08:00:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченко, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522220989
E-mail* bulkavat@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Виконуючий обов'язки голови правлiння Петрова Валентина Миколаївна (паспорт: серiя ЕА номер 919281 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17.04.2002) звiльнена з посади згiдно рiшення про переобрання органiв управлiння прийняте на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2008 року. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Працювала на данiй посадi з 05.04.2007 року по 24.04.2008 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа Голова правлiння Петрова Валентина Миколаївна (паспорт: серiя ЕА номер 919281 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17.04.2002) призначена на посаду згiдно рiшення про переобрання органiв управлiння прийняте на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2008 року. Не володiє часткою в статутному фондi емiтента. Призначена на посаду термiном на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Петрова Валентина Миколаївна