Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.04.2006
Дата публікації 06.04.2007 13:32:34
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченко, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0522220989
E-mail* bulkavat@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадову особу - Налбадьяна Сергiя Вiкторовича (паспорт: серiя ЕА номер 468002 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 06.07.1998) звiльнено з посади голови правлiння ВАТ "Паляниця" згiдно рiшення прийнятого Наглядовою радою протокол вiд 04.04.2007 року. На посадi голови правлiння Налбадьян С.В. перебував з 17.05.2004 року по 04.04.2007 року. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0007%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу - Петрову Валентину Миколаївну (паспорт: серiя ЕА номер 919281 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 17.04.2002) призначено виконуючим обов'язки голови правлiння ВАТ "Паляниця" згiдно рiшення прийнятого Наглядовою радою протокол вiд 04.04.2007 року. До цього працювала на посадi начальника виробництва Хлiбозавода № 2 ВАТ "Паляниця". Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки голови правління Петрова Валентина Миколаївна