Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 09.07.2013
Дата публікації 10.07.2013 12:40:18
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Директор. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміна головного бухгалтера прийнята згідно наказу директора №6-к від 09.07.2013 року в зв’язку зі смертю головного бухгалтера.
Звільнено: Головного бухгалтера Матвієнко Ольга Петрівна (паспорт ЕА 627443, Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 30.12.1998 р.); перебувала на посаді головного бухгалтера з 04.02.2004 р., % в статутному капіталі товариства – 0,0008.
Обрано: Головного бухгалтера Ловчук Кароліна Олегівна (паспорт ЕВ 246835, Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 03.12.2009 р.). Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: продавець, бухгалтер, бухгалтер першої категорії, заступник головного бухгалтера ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ». На посаду обрана безстроково. Акціями Товариства не володіє. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Петрова Валентина Миколаївна