Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 17.04.2013
Дата публікації 17.04.2013 14:46:30
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Директор. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
17.04.2013 року ПрАТ «Паляниця» з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій фізичної особи 1, яка володіла більше ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 301490 (22,405% статутного капіталу) до нуля.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Петрова Валентина Миколаївна