Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.06.2012
Дата публікації 15.06.2012 12:28:33
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Директор. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Текст повідомлення:
Звільнено: член наглядової ради Салов Олександр Геннадiйович (паспорт ЕВ № 151473, виданий Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській обл. 13.12.2006р.) згідно рішення наглядової ради від 14.06.2012 р. на підставі поданої заяви. Перебував на посаді з 17.05.2004 року. Володіє часткою в СК – 22,4049%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посада члена наглядової ради вільна. Обрання нового члена наглядової ради пройде на найближчих загальних зборах акціонерів товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Петрова Валентина Миколаївна