Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.04.2011
Дата публікації 17.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченко, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни в персональному складі посадових осіб прийнято рішенням загальних зборів від 15.04.2011 року в зв’язку з переобранням органів управління товариства.
Звільнені: Голова правління Петрова Валентина Миколаївна (ЕА 919281 вид.Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 17.04.2002 р.); перебувала на посаді голови праління ВАТ "Паляниця" з 24.04.2008 року, акціями не володіє. Заступник голови правління Лисенко Володимир Васильович (ЕА 452352, вид.Кіровським РВ УМВСУв Кіровоградській обл. 15.05.1998 р.); перебував на посаді заступника голови правління ВАТ "Паляниця" з 15.04.1997 року, володіє часткою в статутному фонді емітента – 0,0007%. Заступник голови правління Сидорченко Лариса Олексіївна (ЕА 676778, вид.Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 15.10.1999 р.); перебувала на посаді заступника голови правління ВАТ "Паляниця" з 15.04.1997 року, володіє часткою в статутному фонді емітента – 0,0007%. Член правління Коробко Наталія Анатоліївна (ЕА 374603, вид.Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 27.11.1998 р.); перебувала на посаді члена правління ВАТ "Паляниця" з 17.03.2000 року, володіє часткою в статутному фонді емітента – 0,0008%. Член правління Матвієнко Ольга Петрівна (ЕА 627443, вид.Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 30.12.1998 р.); перебувала на посаді члена правління ВАТ "Паляниця" з 17.05.2004 року, володіє часткою в статутному фонді емітента – 0,0008%. Голова ревізійної комісії Коверга Людмила Іванівна (ЕА 699783, вид.Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 11.01.2000 р.); перебувала на посаді голови ревізійної комісії ВАТ "Паляниця" з 17.05.2004 року, володіє часткою в статутному фонді емітента – 0,15%. Член ревізійної комісії Поповіченко Оксана Віталіївна (ЕА 303299, вид.Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 09.07.1997 р.); перебувала на посаді члена ревізійної комісії ВАТ "Паляниця" з 17.05.2004 року, володіє часткою в статутному фонді емітента – 0,07%. Член ревізійної комісії Сідельнік Антоніна Іванівна (ЕВ 167144, вид.Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 22.05.2007 р.); перебувала на посаді члена ревізійної комісії ВАТ "Паляниця" з 17.05.2004 року, володіє часткою в статутному фонді емітента – 0,07%.
Обрані: Директор Петрова Валентина Миколаївна (ЕА 919281 вид.Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 17.04.2002 р.); займала посаду голови правління ВАТ "Паляниця", обрана до 2014 року, акціями не володіє. Ревізор Коверга Людмила Іванівна (ЕА 699783, вид.Ленінським РВ УМВСУ в Кіровоградській обл. 11.01.2000 р.); займала посади економіста ВАТ "Акустика", бухгалтера ТОВ "Кіровоградспецснаб", обрана до 2014 року, володіє часткою в статутному фонді емітента – 0,15%.
Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові особи не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Петрова Валентина Миколаївна