Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 14.04.2011
Дата публікації 17.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченко, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
14.04.2011 року ВАТ «ПАЛЯНИЦЯ» з інформації, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій фізичної особи зменшився з 301480 шт. простих іменних акцій (22,40% статутного капіталу) до нуля.
Пакет акцій фізичної особи збільшився з 10 шт. простих іменних акцій до 301490 шт. (22,41% статутного капіталу).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Петрова Валентина Миколаївна