Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.03.2011
Дата публікації 18.03.2011 08:03:39
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Паляниця"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченко, 60
Керівник* Петрова Валентина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522220989
E-mail* palyanyca@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни в персональному складі службових осіб прийнято рішенням наглядової ради від 15.03.2011 року в зв’язку зі зміною голови наглядової ради товариства.
Звільнено: Голову наглядової ради – Дахно Юрій Вікторович (паспорт серія ЕВ №053505 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 30.04.2004 року); перебував на посаді голови наглядової ради ВАТ "Паляниця" з 17.05.2004 року, володіє часткою в статутному фонді емітента – 22,63%.
Члена наглядової ради – Арбузов Валерій Олександрович (паспорт серія ЕА 857211, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 31 серпня 2001 року); перебував на посаді члена наглядової ради ВАТ "Паляниця" з 17.05.2004 року, володіє часткою в статутному фонді емітента – 22,40%.
Обрано: Голову наглядової ради – Арбузов Валерій Олександрович (паспорт серія ЕА 857211, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 31 серпня 2001 року); займав посаду члена наглядової ради ВАТ "Паляниця" з 17.05.2004 року, а також займає посаду начальника відділу економічної безпеки ЗАТ «Юрія», володіє часткою в статутному фонді емітента – 22,40%.
Члена наглядової ради – Дахно Юрій Вікторович (паспорт серія ЕВ №053505 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 30.04.2004 року); займав посаду голови наглядової наглядової ради ВАТ "Паляниця" з 17.05.2004 року, а також займає посади директора ЗАТ «Формула», директора ТОВ «»Полтава-Хліб-Інвест», володіє часткою в статутному фонді емітента – 22,63%.
Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові особи не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Петрова Валентина Миколаївна